València per l’aire

Plataforma per a l’observació de la qualitat de l’aire a València ciutat (NO2 i partícules. Quantitat de vehicles circulants)

Visitar la web

Intensitat de trànsit (IMD) en la ciutat de València

La plataforma visualitzarà l’evolució d’entrada i sortida de cotxes (IMD) en totes les entrades/sortides i les rondes de la ciutat. Actualitzarem les dades mensualment.

Dosimetria passiva NO2 a València

Distribució passius NO2 al maig / agost 2018.

Font: València per l’aire

Estacions de la Xarxa Vigilància de València

Evolució anual 2017 de contaminants (NO2, PM10 i PM2.5) a València.

Resultats i Impacte en la salut

Millorar la qualitat de l’aire en les ciutats europees resultarà molt beneficiós per a la salut, i podria salvar la vida a prop de 400.000 persones d’una mort prematura.