PADTPA

PADTPA plataforma d’afectats per les descàrregues tòxiques del port d’Alacant.

Visitar la web

Captadors de partícules de baix volum

Se muestran los valores PM10 diarios y la media de los 20 días de muestreo obtenidos en cada localización, incluyendo los valores límite establecidos por la OMS.

En todos los casos, los valores medios de PM10 superan los 20 microgramos/m3. Es decir, el umbral anual que marca la OMS para la protección de la Salud.

Estacions de la Xarxa Vigilància d'Alacant

Dades resumeixen de les estacions

Dades tretes entre gener de 2017 i Juny 2018.

Superacions de contaminants (PM1, PM2.5 y PM10) 2015-2018

Zones de major impacte en cada estació.

Millorar la qualitat de l’aire en les ciutats europees resultarà molt beneficiós per a la salut, i podria salvar la vida a prop de 400.000 persones d’una mort prematura.