Mapa observatori

Agrupem professionals i entitats de distint tipus amb el propòsit d’unir esforços implicant professionals de distintes especialitats tècniques en l’obtenció i ús de dades al servici d’iniciatives de transformació social. El propòsit és construir un espai d’intercanvi i col·laboració tècnica orientat a l’ OBSERVACIÓ, DADES OBERTES per la Ciutadania i millora de la qualitat del l’aire de la Comunitat Valenciana.